Heterogeniczna dziedzina badań historycznych analizująca rolę dźwięku w tworzeniu rzeczywistości w czasach przeszłych. Za podstawę budowania wiedzy o przeszłości przyjmuje ona badania dźwięku, pejzaży dźwiękowych, percepcji dźwięków (lub „semiozy zmysłowej”) i właściwości akustyczne przestrzeni, w której ów proces percepcji zachodzi. Interesuje się także historycznie i kulturowo zmiennymi sposobami słyszenia (i innymi sposobami percepcji dźwięku, takimi jak odczuwanie wibracji lub wzrokowe odbieranie jej efektów). Historia dźwiękowa bierze pod uwagę źródła dźwiękowe różnego pochodzenia: zarówno antropogenicznego (ludzkiego), jak i tworzonego przez czynniki nie-ludzkie (zwierzęta, rośliny, rzeczy, ziemię). Ze względu na pochodzenie możemy wyróżnić dźwięki antrofoniczne (anthrophony), biofoniczne (biophony) i geofoniczne (geophony). Wiele tendencji w ramach historii dźwiękowej promuje podejścia „holistyczne”, podkreślając, że pomimo iż dźwięk i zmysł słuchu stanowią centrum jej zainteresowań, należy je postrzegać całościowo w złożonym układzie z pozostałymi zmysłami i bodźcami na nie oddziałującymi.

 

 
 
 
 
 

Aktualności:

(wystąpienia i publikacje)

10 lutego 2019
paper: Sound Agency Between Human and Non-Human World     Scholars identify various types of sound depending on who/what creates or makes
12 października 2018
prezentacja: Historia dźwiękowa w ujęciu Alaina Corbina     Pośród wielu monografii poświęconych dźwiękosferom przeszłości praca Alaina Corbina Les cloches de la
25 lutego 2018
publikacja: Pomniki dźwiękowe     Współczesna sztuka (instalacja, rzeźba dźwiękowa) przy pomocy zaawansowanej technologii poszukuje nowych sposobów dialogu z odbiorcą poprzez silniejsze
22 kwietnia 2017
referat: Pomniki dźwiękowe     Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla monumentalnych brył upamiętniających spowodowane jest m. in. potrzebą nieinwazyjnego gospodarowania przestrzenią i znalezienia
18 listopada 2016
paper: Sonic History - Theory and Practice     Denying the belief that – unlike the document – sound is ephemeral (going
14 listopada 2015
publikacja: Usłyszeć historię. Siła sprawcza pejzaży dźwiękowych     [...] Badając historię dźwiękową dzisiaj ważne jest czerpanie z dorobku nie tylko innych
01 czerwca 2015
  referat: Metody badań historii dźwiękowej     Celem wystąpienia będzie próba przedstawienia bazy źródłowej i dotychczasowych sposobów podejmowania zagadnienia pejzaży dźwiękowych przeszłości

Jarosław Jaworek

Projekt Badawczy: Historia dźwiękowa

Instytut Historii UAM

Konwersatorium:

 "Historia zmysłowa" 

semestr letni 2015/2016

Collegium HIstoricum UAM

Umultowska 89d, Poznań

Jarosław Jaworek   Instytut Historii UAM