Międzyuczelniane seminarium dla doktorantów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 12.10.2018

 

prezentacja:

Historia dźwiękowa w ujęciu Alaina Corbina

 

 

    Pośród wielu monografii poświęconych dźwiękosferom przeszłości praca Alaina Corbina Les cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle (wyd. 1994) zajmuje szczególne miejsce. Po pierwsze jest jedną z najczęściej cytowanych pozycji przez badaczy z kręgu sound i sensory studies. Po drugie uważana jest jako jedno z najważniejszych i pionierskich studiów nad historycznymi dźwiękosferami. Po trzecie wreszcie, wyznacza, wraz z innymi książkami badacza, nowy kierunek w historiografii, który określany jest wspólnym mianownikiem jako histoire sensible (lub histoire des sensibles).

    W swojej prezentacji skoncentruję się głównie na dźwiękowym aspekcie monografii i rozważę następujące kwestie: w jakim stopniu praca francuskiego historyka jest reprezentatywna dla krystalizującej się subdyscypliny badań historycznych – historii dźwiękowej; w jaki sposób autor konstruuje swoją narrację i jakimi posługuje się źródłami, by ożywić nieistniejącą już dźwiękosferę  dzwonów XIX-wiecznej wsi francuskiej. (abstrakt)

 

Jarosław Jaworek

 

12 października 2018

<< Wróc do strony glównej

Jarosław Jaworek   Wydział Historii UAM