IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 
Sesja tematyczna: Audiowizualne metody badań, 
Poznań, 27.05.2015

 

referat:

Metody badań historii dźwiękowej

 

 

    Celem wystąpienia będzie próba przedstawienia bazy źródłowej i dotychczasowych sposobów podejmowania zagadnienia pejzaży dźwiękowych przeszłości oraz zwrócenie uwagi na interdyscyplinarny charakter i alternatywne drogi ich badania. Ważne wydaje się rozróżnienie między metodami stosowanymi do badania dźwiękosfery zapośredniczonej za pomocą nagrań audio, a takimi, które stosuje się wobec dźwiękosfery niezapośredniczonej w ten sposób. W pierwszym przypadku, bazując na wiedzy z zakresu inżynierii dźwięku, z pomocą przychodzą techniki archeologów dźwięku stosowane do rekonstrukcji pierwszych zapisów audio, metody fonoskopii stosowane w kryminalistyce oraz bioakustyczny system monitorowania wykorzystywany przez badaczy z kręgu soundscape studies. W drugim przypadku historyk dźwiękowy uzyska cenne wsparcie aparatu badawczego takich dyscyplin, jak etnomuzykologia oraz archeologia i inżynieria akustyczna, które dzięki wykorzystaniu takich urządzeń jak echograf przywołują audiosferę przeszłości poprzez analizę zachowanych do naszych czasów brzmiących artefaktów i środowisk akustycznych, takich jak prehistoryczne instrumenty i wnętrza zabytkowych budowli. (abstrakt)

 

Jarosław Jaworek

 

 

Więcej o panelu Audiowizualne metody badań zobacz tutaj.

 

01 czerwca 2015

<< Wróc do strony glównej

Jarosław Jaworek   Wydział Historii UAM