publikacja:

Usłyszeć historię. Siła sprawcza pejzaży dźwiękowych

 

 

    [...] Badając historię dźwiękową dzisiaj ważne jest czerpanie z dorobku nie tylko innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, takich jak antropologia, psychologia emocji, lecz także ścisłych (psychologia behawioralna), przyrodniczych (neurobiologia, geografii) i technicznych (inżynieria dźwięku). Ważne jest także krytyczne podejście do inspiracji płynących z krytyki antropocentryzmu i wynikających z tego rosnących w duchu posthumanistycznym zainteresowań ekologią, zmysłami, zwierzętami, roślinami i rzeczami. Tendencje do poszerzania pól badawczych historii (co dotyczy także innych dyscyplin) wymuszane są niejako przez wyzwania, przed którymi staje człowiek jako sprawca zmian dokonujących się nie tylko w sferze kultury, lecz także odciskających swoje piętno na ekosferze i atmosferze oraz w głębokich sferach geologicznych. Jak pisze Jan Kieniewicz, trzeba wziąć „odpowiedzialność za świat stworzony, w którym człowiek nie jest panem, lecz gospodarzem”. [...] (fragment)

 

Jarosław Jaworek

 

 

Cały artykuł czytaj tutaj.

 

 

Pozostałe artykuły z tomu 45 Historyki zobacz tutaj.

<< Wróć do strony głównej

14 listopada 2015

Jarosław Jaworek   Instytut Historii UAM